تعرفه پیامک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تعرفه پیامک

قیمت ها به ریال می باشد

مبلغ شارژ (ریال)خط 3000خط 1000خط 50001خط 021
1,000,000 تا 3,000,000195195195195
3,000,000 تا 5,000,000190190190190
5,000,000 تا 10,000,000187187187187
10,000,000 تا 20,000,000185185185185
20,000,000 تا 30,000,000180180180180
30,000,000 تا 50,000,000175175175175
50,000,000 تا 75,000,000170170170170
75,000,000 تا 100,000,000160160160160
100,000,000 تا 150,000,000155155155155
150,000,000 تا 250,000,000150150150150
250,000,000 به بالا135135135135

به کلیه مبالغ 9 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد

تعداد کاراکتر هر پیامک فارسی 70 کاراکتر می باشد و هر پیامک لاتین 160 کاراکتر می باشد ، البته این تعداد کاراکتر پیامک در صفحه های دوم و سوم پیامک کمی متغییر می باشد ، اما طبق استانداردهای مخابراتی می باشد

فهرست