خطوط اختصاصی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خطوط اختصاصی

ویژگی های خطوط پیامکی 3000

یکی از بهترین و قدیمی ترین اپراتورهای ارسال پیامک ، اپراتور 3000 می باشد ، پشتیبانی خوب این سازمان ، خدمات سریع و به موقع ، وجود پنلی ساده اما شفاف برای شرکت خدمات دهنده به منظور بررسی ارسال ها ، گرفتن خروجی ارسال یا دریافت و … بر اساس نیاز مشتری این شرکت را با سایرین متمایز کرده است .

تعرفه های خطوط اپراتور 3000

قیمت خطوط به تومان است

نوع خط14 رقمی12 رقمی10 رقمی8 رقمی
قیمت50٫000 120٫000 150٬000 استعلام شود
تاثیر بازاریابی پیامکی

ویژگی های خطوط پیامکی 1000

پیش شماره 1000، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

تعرفه های خطوط  اپراتور 1000

قیمت خطوط به تومان است

نوع خط14 رقمی13 رقمی12 رقمی11 رقمی10 رقمی9 رقمی8 رقمی
قیمت 50,000 100,000 200,000 300,000 500,000 800,000 3,500,000
استراتژی بازاریابی پیامکی

ویژگی های خطوط پیامکی 5000

اپراتور 50001 برخلاف اپراتورهای 1000 یا 2000 یا 3000 که با چهار رقم شروع می شوند با 5 رقم شروع می شوند

قابلیت ویژه این اپراتور ارسال بر اساس سن و جنسیت می باشد

تعرفه های خطوط  اپراتور 5000

قیمت خطوط به تومان است

نوع خط14 رقمی13 رقمی12 رقمی11 رقمی10 رقمی9 رقمی8 رقمی
قیمت50,00060,000120,000250,000350,000استعلام شوداستعلام شود
اصول بازاریابی پیامکی

ویژگی های خطوط پیامکی021

خط ثابت با پیش‌شماره 021 و 026 امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا کرج ساکن هستید

تعرفه های خطوط  اپراتور 021

قیمت خطوط به تومان است

نوع خط8 رقمی5 رقمی4 رقمی
متناظر(021XXXXX)100,000 350,000 400,000
غیرمتناظر(021000XXXX)150,000 400,000 600,000

جدول مقایسه خطوط پیامکی

قیمت خطوط به تومان است

تعداد ارقاماپراتور 3000اپراتور 1000اپراتور 50001اپراتور 021(متناظر)اپراتور 021(غیر متناظر)
14 رقمی50,000 50,000 20,000 --------------
13 رقمی-------
100,000 60,000 --------------
12 رقمی120,000 200,000 120,000 --------------
11 رقمی-------

300,000 240,000 --------------
10 رقمی150,000 500,000 330,000 --------------
9 رقمی700,000 800,000 استعلام شود--------------
8 رقمی800,000 3,500,000 استعلام شود100,000 100,000
5 رقمی---------------------350,000600,000
4 رقمی---------------------400,000 600,000
فهرست