تفاوت در ارقام خطوط

خطوط پیامکی رند و کوتاه‌تر حس بهتری در مشتریان شما ایجاد می‌کند.

تفاوت خطوط

خصوصیات و ویژگی‌های خطوط بسته به اپراتورهای ارائه دهنده متفاوت و منحصر بفرد هستند.

تفاوت اپراتورها

اپراتورها در شماره‌هایی که دارند یعنی 1000، 2000 ،3000 ، 5000 و 021 متفاوت هستند.

اپراتور خط 3000 

اپراتور خط 3000، یکی از اپراتورهای قدیمی در بین اپراتورهایی بوده که از ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. سهولت در اعطای خدمات یکی از این ویژگی‌ها خواهد بود.

نوع خط 14 رقمی 12 رقمی 10 رقمی 8 رقمی
قیمت هدیه سهند سامانه برتر به شما 120,000 150,000 استعلام شود

اپراتور خط 1000

اپراتور خط 1000، یکی از اپراتورهای پرطرفدار است به دلیل اینکه شما می‌توانید با شماره‌های درخواستی خود خط پیامکی از این اپراتور تهیه نمایید، در نظر داشته باشید شماره موردنظر شما باید توسط شرکت استعلام گرفته شود.

نوع خط 14 رقمی 13 رقمی 12 رقمی 11 رقمی 10 رقمی 9 رقمی 8 رقمی
قیمت 55,000 100,000 195,000 275,000 625,000 936,000 استعلام شود

اپراتور خط 5000

اپراتور خط 5000، یکی از پرترافیک‌ترین اپراتورهای پیامکی است که به شدت توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است. در حال حاضر امکان ارسال به بلک لیست یا خط خدماتی را  ندارد، اما با توجه به تنوع شماره‌‌های این اپراتور گزینه خوبی برای شما مشتریان عزیز است.

نوع خط 14 رقمی 13 رقمی 12 رقمی 11 رقمی 10 رقمی 9 رقمی 8 رقمی
قیمت 105,000 260,000 520,000 1040000 1,500,000 استعلام شود استعلام شود

اپراتور خط 021

اپراتور خط 021، فقط برای شماره‌های تهران و کرج قابل خریداری هستند و حتما خریدار  شماره خط ثابت داشته باشد

نوع خط 8 رقمی 5 رقمی 4 رقمی
متناظر(*****021) 100,000 350,000 400,000
غیرمتناظر(****021000) 150,000 400,000 600,000
تعداد ارقام اپراتور 3000 اپراتور 1000 اپراتور 5001 اپراتور021(متناظر) اپراتور021(غیرمتناظر)
14 رقمی هدیه سهند سامانه برتر 50,000 20,000 ——– ——–
13 رقمی ——– 100,000 60,000 ——– ——–
12 رقمی 120,000 200,000 120,000 ——– ——–
11 رقمی ——– 300,000 240,000 ——– ——–
10 رقمی 150,000 500,000 330,000 ——– ——–
9 رقمی 700,000 800,000 استعلام شود ——– ——–
8 رقمی 800,000 3,500,000 استعلام شود 100,000 100,000
5 رقمی ——– ——– ——– 350,000 600,000
4 رقمی ——– ——– ——– 400,000 600,000
فهرست